تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

لیست استاندارد

              ASTM_logo   peugeot-citroen-logoe   BSI_logo   ANSI   JISe   logo_isoe    

جهت تهیه استانداردها با شماره 09121351145   (سامان) تماس بگیرید


1 BSI British Standards Institute متن کامل استانداردهای مؤسسه استانداردهای بریتانیا 02/2004
2 ANSI American National Standards متن کامل استانداردهای مؤسسه ملی استانداردهای آمریکا 02/2003
3 API American Petrolium Institute متن کامل استانداردهای انجمن پترولیوم آمریکا در زمینه نفت ،گازو… 2007
4 ASTM American Society for Testing Materials متن کامل استانداردهای انجمن تست مواد آمریکا 10/2006
5 ASME American Society of Mechanical Engineers متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین مکانیک آمریکا شامل کلیهsection 2006 2007 8
6 AWWA American water works association متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی دستگاههای آبرسان 02/2004
7 MSS Manufactures Standardization Society of the Valve and Fitting متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات 02/2003
8 AWS American Welding Society متن کامل استانداردهای انجمن جوشکاری آمریکا 02/2004
9 IEEE Institute of Electrical & Electronics متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین الکترونیک در زمینه برق ومخابرات.. 2007
10 IEC International electronical commission متن کامل استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک 02/2003
11 ISA Instrument society of america متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی ابزارآلات 02/2003
12 NFPA National fire protection association متن کامل استاندارد در زمینه تجهیزات و وسائل مهار آتش 2007
13 ASQ American Society for Quality متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی کنترل کیفیت 02/2003
14 NEMA ..Electrical Manufacturers Associ.. متن کامل استانداردهای انجمن تولید کنندگان وسائل برقی 02/2003
15 AA Aluminium Association متن کامل استانداردهای انجمن آلومینیوم 02/2004
16 ASHRAE Heating refrigerating&air condition متن کامل استانداردهای سرمایش و گرمایش دما در ساختمان 02/2003
17 ACI American concrete institute متن کامل استانداردهای انجمن بتون آمریکا 2005
18 SSPC Society for protective Coatings متن کامل استانداردهای اجمن پوشش و روکشش های محافظتی مانند رنگ و 02/2003
19 DIN Deutsches Institute fur No… متن کامل استانداردهای مؤسسه استانداردهای آلمان به زبان انگلیسی 02/2004
20 ITU-R Radiocomunication Union sector متن کامل استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش ارتباطات رادیویی 2007
21 ITU-T Telecomunication Union sector متن کامل استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات/ بخش مخابرات 2007
22 SAE Society of Automative Engineerrs متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین خودروسازی و هوا و فضا 02/2004
23 FORD Ford motor company متن کامل استانداردهای کارخانه فورد موتور 06/2002
24 ATOMATIVE Renault –KES – NES – DBL (benz&bmv) standard متن کامل استانداردهای کارخانه های رنو- بنز-ب.ام.و- نیسان – کیاموتور 99-2002
25 API REPORTS API REPORTS گزارشات فنی API 2007 4
26 EC
ECE Europian Commissioc legilative استانداردهای کمسیون اروپا و استانداردهای محیط زیست خودرو اروپا 06/2002
27 ICEA Insulated Cable Engineers Association متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین کابل 02/2003
28 AISC American Institute of steel construction استانداردهای سازه های فولادی آمریکا 2006
29 ABS American Bureau of shipping استانداردهای کشتیرانی 06/2002

30 INCITS …Information Technology standard متن کامل استانداردهای انجمن تکنولوژی اطلاعات 02/2004
31 NACE NACE International متن کامل استانداردهای انجمن خوردگی آمریکا 2006
32 ETSI Europian telecomunication standar متن کامل استانداردهای پست و مخابرات اروپا 06/2002 63
33 EN Europian UNION standard متن کامل استانداردهای اتحادیه اروپا 06/2002
34 CEN Europaien committee for standardiz متن کامل استانداردهای کمیته استاندارد سازی اروپا 06/2002
35 IAEA International Energy Atomic Agenc متن کامل استانداردهای آژانس بین المللی انرژی اتمی 2005
36 EURO Europian standard متن کامل استانداردهای اروپا 06/2002
37 PIA Parachute Industry Association استانداردهای چتر نجات 06/2002
38 GPA Gas Processors Association استانداردهای سیستم های پردازش دهنده گاز 02/2003
39 AGA American gas association متن کامل استانداردهای انجمن گاز آمریکا 06/2002
40 Cenelec Europian …electronical standardiz.
متن کامل استانداردهای الکترونبک اروپا 06/2002
41 RWMA Resistance welder manufacturers متن کامل استانداردهای انجمن جوشکاری مقاومتی 02/2004
42 PFI Pipe fabrication institute متن کامل استانداردهای انجمن لوله 02/2004
43 NSF NSF International متن کامل استانداردهای صنایع غذایی 02/2004
44 JTC1 Joint technical committee متن کامل استانداردهای کمیته تکنولوژی اطلاعات 06/2002
45 IMAPS Microelectronic & packaging متن کامل استانداردهای انجمن میکرو الکترونیک 06/2002
46 NTCIP National Transportation متن کامل استانداردهای حمل و نقل آمریکا 02/2003
47 AATCC American Association of Textile Chemist and Colorists متن کامل استانداردهای رنگ و شیمی نساجی آمریکا 02/2004
48 ANS American Nuclear Society متن کامل استانداردهای انجمن هسته ای آمریکا 02/2004
49 ASA Acoustical society of america متن کامل استانداردهای انجمن آمریکایی اکوستیک 02/2004
50 A2LAA Assoc… Laboratory Accreditation متن کامل استانداردهای آزمایشگاه ها 08/2002
51 ASSE … Sanitary Engineering متن کامل استانداردهای انجمن لوازم بهداشتی ساختمان آمریکا 02/2004
52 TAPPI …PAPERS and PULP… متن کامل استانداردهای کاغذ، کارتن و .. 08/2002
53 CTI Cooling Technology Institute استانداردهای فناوری های سیستم های خنک کننده 02/2003
54 AES Audio Engineering society متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی صوت، رادیو و تقویت صدا 02/2004
55 IESNA Illuminating Engineering socitey … متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی روشنایی 02/2003
56 AIAA … Aeronatics and Astronautics متن کامل استانداردهای موسسه هوا و فضا آمریکا 02/2004
57 DNV- Bv
Imo DNV & BV & IMO rules for high speed, light crafts and ships متن کامل استانداردهای IMOو DNVوBV (قایق ها و کشتی های با سرعت بالا وکم) 2002 4
58 ECE Europian Commissioc legilative استانداردهای محیط زیست خودرو اروپا با فرمت PDF 2003 1
59 ISUZU ISUZU Motors Limited استانداردهای خودرویی کارخانه ایسوزو 06/2002

60 PPI Plastic Pipe Institue متن کامل استانداردهای لوله های پلاستیکی آمریکا 02/2004
61 CISPR Committee on radio interference متن کامل استانداردهای تداخل امواج رادیویی 06/2002
62 AECMA Association Europeene Des Constructeurs De Materiel Aerospatial استانداردهای اروپا در زمینه سیستم های هوایی 06/2002
63 EUROCAE European Organization For Civil Aviation Electronics استانداردهای الکترونیک در سیستم های هوایی غیر نظامی 06/2002 3
64 IPC Connection electronic industries متن کامل استانداردهای انجمن صنایع اتصالات الکترونیک 06/2002
65 AIIM Association for Information … متن کامل استانداردهای جامعه بین المللی مدیریت تصویرواطلاعات 08/2002
66 ICAO International Civil Aviation Organization استانداردهای غیر نظامی هوا فضا 06/2002 7
67 OPLE ADAM OPEL AG استانداردهای کارخانه اپل 06/2002
68 ARI Air conditioning & refrigeration … متن کامل استانداردهای برودت و تهویه هوا 2008
69 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers.. متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا 2008
70 OSHA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT استاندارد ایمنی و بهداشت شغل 2005
71 CIVIL
MERRITT CIVIL ENGINEERING (H.B) متن کامل استانداردها و هندبوک مهندسی عمران (MERRITT) 2000 1
72 CMAA Crane Manufacturers Association Of America متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان جرثقیل و بالابر ها 2000
73 CEPT Conference Europeenne Postes and Telecommunications متن کامل استانداردهای پست و ارتباطات تلگرافی اروپا 06/2002
74 PSA PSA استانداردهای خودرویی کشور فرانسه 06/2002
75 GOST STANDARD GOST (RUSSIAN) متن کامل استانداردهای کشور روسیه به زبان روسی با فرمت word 2006 1
76 ISO International Organization for Standardization متن کامل استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد 2007
77 EJMA Expansion Joint Manufacturers Association
متن کامل استاندارد های انجمن تولید کنندگان مفاصل ارتجاعی
2008 1
لیست هند بوک ها، کاتالوگ ها و بانک های اطلاعاتی موجود
ردیف نام بانک شرح سال تعداد
1 A Heat Transfer TextBook متن کامل کتاب انتقال حرارت با فرمت PDF شامل 718 صفحه 2001
2 Combustion& Heat Transfer متن کامل کتاب انتقال حرارت و سوخت با فرمت PDF شامل 4 جلد 1998
3 Practical Data Metallurgists هند بوک داده های کاربردی برای مهندسین مواد فلزی شامل 120 صفحه 1998
4 Manual of petrolium measurement standard راهنمای استاندارد اندازه گیری نفت از انتشارات API شامل 14 جلد( 10000صفحه)، PDF 1994 1
5
Petrolium refining technical Databook در زمینه پالایش نفت با فرمت PDF شامل 1300 صفحه از انتشارات API 1997 1
6 Polymer matrix composites هند بوک تجزیه و تحلیل و طراحی مواد پلیمری با فرمت PDF شامل 3 جلد از انتشارات DOD 1997 1
7 Welding engineering handbook هند بوک مهندسی جوشکاری با فرمت PDF شامل 5 جلد 1998
8 CRC Handbook هندبوک شیمی و فیزیک با فرمت PDF شامل 2644 صفحه 2001
9 Ency. of Eng.Chem (perry) متن کامل دائره المعارف مهندسی شیمی 1999
10 KIRK OTHMER متن کامل دائره المعارف شیمی شامل 27 جلد 1997
11 Ency. of POLYMER متن کامل دائره المعارف پلیمر 1997
12 Bayer (لاستیک) اطلاعات صنعت لاستیک و پلیمر کارخانه بایر 1998
13 Bayer(پلاستیک )) اطلاعات صنعت پلاستیک کارخانه بایر 1999
14 Encyclopedia of Plastic دائره المعارف پلاستیک با فرمت PDF شامل 680 صفحه 2000
15 SKF هندبوک و کاتالوگ گروه صنعتی SKF در زمینه انواع بلبرینگ 2001
16 Sme هندبوک انجمن مهندسین تولیدکنندگان ابزار 1998
17 Ashrae متن کامل هند بوک انجمن مهندسین تجهیزات حرارتی و برودتی 96-99
18 Material Tools بانک کامل درزمینه خصوصیات مواد و روشهای تولید 99
19 Marks هندبوک مهندسی مکانیک 99
20 Merk هندبوک کارخانه Merk 2001
21 SAE handbook SAE متن کامل هندبوک 96-99
22 ASM متن کامل هند بوک انجمن مهندسین فلزات (با فرمت pdf) 1999 19
23 Key for steels کلید فولاد مشخصات و اطلاعات لازم در زمینه انواع فولادها 2005
24 Heat exchanger design handbo متن کامل هند بوک طراحی مبدل های حرارتی شامل پنج جلد (2305 صفحه) 1985
25 Medias مشخصات انواع روغنهای صنعتی 99
26 Chemical abstract شامل 4500000 خلاصه مقالات- گزارشات، کنفرانس،پتنت و … در زمینه شیمی 97 4
27 SIGMA بانک اطلاعات محصولات شیمی 98
28 Principles of measuring tech اصول روشهای اندازه گیری PH،اکسیژن و هدایت سنجی(با فرمت pdf) 2000 1
29 Material science on cd-rom متن کامل هند بوک Material science در زمینه مواد فلزی(آهن، فولاد، طلا و …) و غیر فلزی(کریستال،سرامیک…) 1997
30 Advance Material science متن کامل دائره المعارف Advance Material science در زمینه مواد فلزی و غیر فلزی 1994 1
31 راهنمایشرکتهای مهم صنعتی ایران آدرس و تلفن برخی از شرکتهای مهم صنعتی ایران 1380
32 شهرک های صنعتی ایران آدرس و اطلاعات کلیه شرکتهای مقیم در شهرک های صنعتی ایران 1381
33 EURO cd-book
آدرس و اطلاعات محصولات 800000 شرکت صنعتی و تجاری در اروپا 2002
34 Paint and surface coatings کتاب تئوری و عملیات کاربردی در زمینه رنگ ها و پوشش ها با فرمت PDF شامل
775 صفحه 2001
35 Machinery’s Handbook هندبوک در زمینه تولید ماشین آلات با فرمت PDF شامل 2620 صفحه 2000
36 TEMA Tubular Exchanger.. متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا 1999 

  1999و1998لیست استانداردهای صنعتی

1 JIS Japanese Industrial Standards متن کامل استانداردهای صنعتی ژاپن 98/08
2 CGA Compressed gas association INC متن کامل استانداردهای انجمن گاز فشرده 98/08
3 CSA Canadian standard association متن کامل استانداردهای ملی کانادا 98/08
4 CGSB Canadian general standards board متن کامل استانداردهای صنعتی کشور کانادا 98/08
5
AFNOR Association Francaise متن کامل استانداردهای کشور فرانسه به زبان فرانسه 99/08
6 UL Underwriters Laboratories (Standard for safety) متن کامل استانداردهای ایمنی 97/05
7 IECQ International electronical متن کامل استانداردهای کنترل کیفیت کمیته بین المللی الکترونیک 98/08
8 MOD British Defence Standards متن کامل استانداردهای دفاعی بریتانیا 98/06
9 Aia/nas Aerospace institute american متن کامل استانداردهای هوافضا آمریکا 97/05
10 ARINC Aeronautical radio INC متن کامل استانداردهای ارسال و دریافت پیام در هوا و فضا 98/06
11 MIL Military standard متن کامل استانداردهای نظامی آمریکا DOD 1999 345
12 JASO Japanese automative standard organization متن کامل استانداردهای خودروسازی ژاپن 97
13 FMVSS Federal motor vehicle safety متن کامل استانداردهای انجمن ایمنی خودرو فدرال موتور 98/08
14 danieli Danieli standard متن کامل استانداردهای فولاد ایتالیا 99
15 HI. Hydraulic institute متن کامل استانداردهای انجمن هیدرولیک 98/08
16 ASAE … Agriculture Engineering متن کامل استانداردهای انجمن مهندسی کشاورزی آمریکا 98/08
17 GM General Motors Corp متن کامل استانداردهای شرکت ژنرال موتور 98/06
18 BHMA Builder Hardware Manufacturers … متن کامل استانداردهای انجمن سخت ابزار سازه ها نظیر درب ها،قفل ها، لولا 98/06
19 AREA American RAILWAY Enginering.. متن کامل استانداردهای انجمن مهندسین راه آهن آمریکا 97/05
20 CECC Cenelec electronic components
متن کامل استانداردهای کمیته قطعات الکترونبک 98/08
21 (NFPA) National fluied power association متن کامل استانداردهای انجمن سیالات 98/08
22 EIA Electronic industries alliance متن کامل استانداردهای اتحادیه صنایع الکترونبک 98/08
23 AGMA American Gear Manufactures متن کامل استانداردهای انجمن تولیدکنندگان چرخ دنده آمریکا 98/06اطلاعات تماس : 1145-135-0912    66417040-021

       info@Qctester.net

                          ASTM_logo   peugeot-citroen-logoe   BSI_logo   ANSI   JISe   logo_isoe

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X