Bending Conical tester 

  • Standard Number                 ASTM D 522 , ISO 6860
  • Round Diameter                   4-36 mm
  • Sample Thickness                 Up to 2 mm

توضیحات

تست خمش رنگ مخروطی

تست خمش مخروطی برای ارزیابی مقاومت در برابر ترک خوردگی و جدا شدن آن از بستر فلزی سطح روکش شده است که در موقعیت خمش قرار می گیرند و با چرخش قاب غلتک ، شکل می گیرند.

 در  واقع  این تجهیز برای ارزیابی مقاومت در برابر ترک خوردگی (انعطاف پذیری) پوشش متصل به زیر لایه های ورق فلز هنگام کشیده شدن ، کاربرد دارد.

دستگاه خمش ماندرل مخروطی یک روش بسیار اقتصادی در تعیین چسبندگی، الاستیسیته ، ترک خوردگی و ازدیاد طول پوشش در حالت اعمال خمش بر روی پوشش های اعمال شده بر روی ورق می باشد.

 امکان تعیین رفتار پوشش ها در محدوده تغییرات قطر ماندرل (3 تا 36 میلیمتر) را در یک آزمون فراهم می کند.

این دستگاه  شامل یک ماندرل مخروطی از جنس فولاد ضد زنگ و با سطح سیقلی با قطر ابتدا و انتهای 36 و 3 میلیمتر می باشد که نمونه روی آن به کمک یک بازوی خم کننده خم می شود. در این آزمون می توان از کل طول ماندرل (200 میلیمتر) یا قسمتی از آن برای خم کردن نمونه استفاده کرد. این دستگاه امکان خم کردن ورق های فولادی تا ضخامت 0.8 میلیمتر و تا طول 180 میلیمتر را فراهم می کند.