توضیحات

تست پر کننده کیسه ادرار​​​​​​​

مشخصات فنی

 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 4928
 دارای مخزن از جنس پلی کربنات با زاویه تخلیه استاندارد 10 درجه
 مجهز به صفحه پره ای برای حذف گرداب محلول
 دارای پایه ثابت بهمراه شیر تخلیه
 ارتفاع محلول تا کیسه ادرار 500 میلیمتر​​​​​​​