Auto Pneumatic Cutter Press

  • Capacity                                      3 TON
  • Thickness of Specimen(Max)         Up to 5 mm
  • Effective Space                            300*180 mm
  • Supply                                        220V 1A 6Bar
  • Weight                                        35 Kg

توضیحات

پرس پنوماتیک

پرس پنوماتیک از هوای فشرده برای تولید حرکت های دینامیکی استفاده می کنند ، این پرس ها عموماً می توانند توانایی مشابه پرس های هیدرولیک داشته باشند . در پرس های پنوماتیک در مقایسه با پرس های هیدرولیکی و مکانیکی تعداد کمتری قطعات متحرک وجود دارد .در ماشین های پرس پنوماتیکی برای تامین فشار از هوای خشک و فشرده استفاده میشود و دیگر خبری از روغن هیدرولیک نیست .از کمپرسور هوا بجای پمپ  و از سیلندر های پنوماتیکی بجای سیلندر های هیدرولیکی استفاده میشود . 
شیوه عملکرد پرس های پنوماتیک شباهت زیادی به پرس هیدرولیکی دارد، اما تناژ این دستگاه از هیدرولیک بسیار پایین تر میباشد . 
زمانی که کورس این پرس به پایان میرسد هوای فشرده از شیر های تخلیه خارج شده و فنر ها سینه ی پرس را به موقعیت اولیه خود باز میگردانند . 
سرعت پرس های پنوماتیک نسبت به هیدرولیک ۱۰برابر بیشتر میباشد . 
هوای فشرده ی استفاده شده در پرس پنوماتیکی عاری از رطوبت است و به آن مقدار کمی روغن  برای پیشگیری از خوردگی اجزای مکانیکی اضافه میشود.​​​​​​​