توضیحات

تاب سنج الکترونیکی

مشخصات فنی:

 قابلیت اندازه گیری تاب نخ های یک لا تا چند لا
 صفحه کلیدمسطح LCD دارای صفحه نمایش
 قابلیت محاسبه میانگین،ماکزیمم ومینیمم تاب
 قابلیت اندازه گیری تاب طولهای مختلف نخ
 دارای حافظه جهت ثبت آزمایشات
 قابلیت اتصال به پرینتر وکامپیوتر