توضیحات

آزمون تعیین نشتی مایع از اتصال تخلیه

مشخصات فنی

 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره INSO 7325-1
 دارای مولد پنوماتیک برای ایجاد فشار تا حداکثر 6 بار
 مجهز به رگلاتور ورودی بمنظور کنترل فشار اعمالی
 دارای نمایشگر عقربه ای برای اندازه گیری فشار اعمالی به کاتتر
 مجهز به مخزن شیشه ای از جنس پلی کربنات بمنظور افزودن آب
 با شرایط دمایی 37 درجه سانتی گراد
 آزمون نشت هوا و مایع را نیز میتوان با این تجهیز انجام داد.​​​​​​​