توضیحات

تعیین نرخ جریان عبوری آب از کاتر​​​​​​​

مشخصات فنی

 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره INSO 7325-1
 دارای مخزن شیشه ای از جنس پلی کربنات با ورودی و خروجی استاندارد
 مجهز به پایه ثابت برای قرارگیری مخزن در ارتفاع 1000 میلی متری​​​​​​​