Melt Flow Indexer  (MFI)

  • Model                                          MT-300
  • Standard number                         ISO 1133, ASTM D 1238 Method A , ISO 4440
  • Temperature range                       Room Temp. ~ 300
  • Display                                       4.3 INCH TFT Multi color touch-screen
  • Load                                          2160 – 5000~21600   grams
  • Flow rate                                    0.15~400 g/10min
  • Auto cut device                            Auto/Manual selection
  • Loading Method                           Manually
  • Accessories                                 Piston rod reamer and cylinder cleaning rod

توضیحات

اندازه گیری شاخص جریان مذاب پلیمر(MFI)

همانطور که از نام این تست مشخص است، هدف از انجام تست ام اف آی (MFI)، تعیین مشخصه ای از حرکت و رفتار مذاب پلیمری است که در فرایند پذیری آن پلیمر یا پلاستیک بسیار فاکتور مهمی می باشد. به صورت کلی شاید مهمترین وجه شناخت فرایند و فرایند پذیری یک پلیمر بررسی رفتار آن پلیمر در حالت مذاب است. که یکی از اولیه ترین، ساده ترین و در عین حال پر اهمیت ترین آزمون هایی که روی پلیمر ها انجام می شود، تست (MFI) می باشد که توسط دستگاهی به همین نام یعنی دستگاه اندازه گیری (MFI)  ارزیابی می شود.شاخص جریان مذاب (MFI) اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است. یکای شاخص جریان مذاب (MFI) به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک سوراخ (دای) بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص (پلی اتیلن ۱۹۰ درجه سانتیگراد و پلی پروپیلن ۲۳۰ درجه سانتیگراد) تعریف شده است.
در واقع می توان این طور تعریف کرد که شاخص جریان مذاب، جرم پلیمری (بر حسب گرم) است که در مدت ده دقیقه از میان یک روزنهٔ (Die) با قطر و طول ثابت در دمای ثابت بیرون می‌آید، و این در حالی است که وزنهٔ استانداردی بر روی پیستون محفظهٔ رانش که حاوی حدود سه گرم (تا ۸ گرم) پلیمر است، قرار دارد. شاخص جریان مذاب تا حدودی (اما نه دقیق) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد. بنا بر این با افزایش وزن مولکولی متوسط، کاهش می‌یابد. شاخص جریان مذاب بالاتر، نشان دهندهٔ روانی بیشتر در دماهای فرآورش است. این نماد در اصل برای نشان دادن ویژگی‌های سیلانی (روانی) به عنوان معیاری از قابلیت اکسترود شدن است. به طور کلی با افزایش شاخص جریان مذاب، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی پلیمر کاهش می‌یابد. 
REFERENCES STANDARDS
ISO 1133
ASTM D 1238
 
formerly: (MFI = Melt Flow Index) → currently: (MFR = Melt mass-Flow Rate)
formerly: (MVI = Melt Volume Index) → currently: (MVR = Melt Volume-flow Rate)
formerly: (MFR = Melt Flow Ratio) → currently: (FRR = Flow Rate Ratio)

 
دما و وزن استاندارد برای انجام آزمون برروی پلیمرهای گرما نرم