توضیحات

شانه اندازه گیری طول الیاف پنبه

مشخصات فنی:

 دارای دو مدل برای الیاف پشم و پنبه
 دارای تراکم سوزن20 و 12عدد درسانتی متر
 مشخصات فیزیکی طول:29cm عرض:22cm ارتفاع:14cm وزن:5kg

دستگاه شانه های تقسیم کننده برای تهیه الیاف پنبه و پشم بصورت رشته های موازی کنار هم استفاده میشود. این دستگاه از تعدادی شان ظریف تشکیل شده است که در فواصل مشخصی در کنار هم قرار گرفته اند و الیاف را بصورت مستقیم نگه میدارند.شانه ها به حالت موازی در آوردن الیاف از شکل توده و درهم رفته و همچنین برای قرار دادن بطوری که یکسر آنها همه در امتداد یک خط مستقیم به کار میروند.