Bentsen Roughness Tester

 • Model                                          BT-147
 • Standard Number                           ISIRI  1295-4  , ISIRI 1295-2
 • Measuring range                           0-5,000 ml
 • Pressure difference                        ± 0.5 % of the final value
 • Measuring differential                    ± 0.005 kPa linear
 • Flow                                             ± 0.5 % of the final value
 • Accuracy of test duration                ± 0.5 s
 • Display                                         4.3-inch Multi-Color Touch-screen by DELTA
 • Measuring land                              Ø 31.5 mm, 150 μm  267 g
 • Test duration                                 1-40 seconds adjustable
 • Compressed air                              400–600 kPa
 • USB Drive Memory                         Export to PC (Optional)
 • Dimensions (WxDxH)                     27x68x60 cm
 • Power                                          220 V, 50–60 Hz

توضیحات

تعیین میزان زبری کاغذ به روش بندتسن

کاغذ ، به ماده‌ای گفته می‌شود که از خمیر کتان یا پنبه یا کنف یا چوب یا ضایعات کشاورزی یا بعضی گیاهان مثل درخت بامبو و… ساخته شود و به کار نوشتن آید و در اصطلاح علمی عبارت است از تراکم الیاف سلولزی که به‌طور نامنظم داخل یکدیگر شده و در نتیجه تشکیل یک مادهٔ فشرده را می‌دهد که در ابعاد و اوزان مختلف بدست می‌آید.
کاغذ از زمان اختراع آن تا به امروز قابل اعتمادترین وسیله انتقال اندیشه بشر بوده‌است و نقش مهمی در جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات و دانش بشر که نتیجه‌ای از تجربیات و تفکرات اوست دارد و از این رو با پیدایش مرکب و صنعت چاپ و مواد رنگ دار این اندیشه بشری با ابزار نوین درآمیخت و به صورت یک پدیدهٔ مهم، امروزه با آن برخورد می‌گردد.

مصرف کاغذ با اختراع آن همراه بوده‌است که گفته می‌شود مصریان پیشقدم در این اختراع بوده‌اند و از بسیاری جهات نشانگر سطح رشد علمی و فرهنگی جامعه می‌باشد. با پیشرفت اطلاعات و معلومات بشر از دانش رنگ، کاغذهای رنگی برای جلب توجه و زیبایی و مقوا و کارتن‌های رنگ آمیزی شده برای بسته بندی و بالاخره جعبه های شیرینی وشکلات برای مصرف خانگی و نظایر این‌ها همه دلیل بر دانش برتر و استفاده بشر از این صنعت و اختراع است که روز به روز رو به توسعه و تکامل می‌باشد و در تاریخ از آن یاد شده‌است.به منظور دستيابي به کيفيت مطلوب چاپ کاغذهاي بسته بندي چهار عامل زبري کاغذ، گرانروي (ويسکوزيته) جوهر، گرايندومتر (قطرات ذرات جوهر حل نشده) جوهر و ضخامت کاغذ بررسي شد.

آزمايش براي بررسي عوامل موثر در دو سطح اجرا گرديد. آزمايش به روش طراحي آزمايش ها انجام شده و کفايت مدل رضايت بخش تشخيص داده شد. مشخص شد که تاثير گرانروي، زبري کاغذ، ضخامت کاغذ، عوامل همزمان گرانروي و زبري کاغذ و همچنين تاثير همزمان گرانروي، زبري کاغذ و ضخامت کاغذ به صورت معني داري موثر هستند. همچنين درصد تاثير هر يک از عوامل با محاسبه مقابله و اثر پارامترها در ميزان پوشش جوهر بدست آمدبه عنوان مثال کاغذ روزنامه باید از یک زبری متوسط برخوردار باشد. زیرا، زبری زياد مانع ایجاد یک چاپ با کیفیت براق می شود. از طرفی، زبری کم موجب لکه دار شدن تصاویر چاپی در برخورد صفحات روزنامه با هم با در تماس با دست مصرف کننده میشود.

دستگاه تست زبری کاغذ ، زبری سطح و نفوذ هوا را با توجه به روش های استاندارد صنعت اندازه گیری می کند. تأمین این تقاضا با اندازه گیری دقیق برای کمک به کنترل زبری کاغذ امکان پذیر است. دستیابی به پوشش جوهر یکنواخت برای چاپ با کیفیت بسیار ضروری است و تنها با یک سطح کاغذ یکنواخت قابل دستیابی است.

معیار زبری سطح یا  grain در انتخاب کاغذ توصیف کننده جهت قرارگیری و امتداد الیاف چوبی در دستگاه ساخت کاغذ است. در حالت کلی دو نوع grain وجود دارد:
کاغذ با  grain کشیده: در این نوع، الیاف به موازات درازای کاغذ کشیده شده که ورق زدن آن را راحت تر کرده، خمش کاهش یافته، و انسجام آن قوی تر است.
کاغذ با grain کوتاه: در این مدل کاغذ، الیاف عمود بر جهت درازای کاغذ قرار گرفته است. این مدل به عنوان مثال برای پوشه های جیبی مناسب است، چراکه پایداری آن بیشتر شده و در برابر پارگی مقاوم تر خواهد بود.
این کمیت تاثیر مهمی در تعیین اثر متقابل اشیاء با هم داشته و با دانستن آن بسیاری رفتارهای اجزاء مکانیکی قابل پیش‏‎بینی خواهد بود. برای مثال اشیاء زبر بیشتر در معرض خوردگی و ترک دار شدن هستند .برای اندازه گیری زبری از روش های تماسی و غیر تماسی مختلفی استفاده می کنند.

زبری چیست و زبری سنج چگونه کار میکند؟


بطورکلی زبری یا roughness میزانی برای تعیین بافت سطح است و با تعیین میزان تغییرات عمودی بر سطح نسبت به سطح صاف واقعی تعیین می شود. در صورتی که این تغییرات زیاد باشد سطح زبر و در صورت کم بودن نرم است. د ر دستگاه هايي كه به منظور اندازه گيري زبري مورد استفاده قرارمي گيرد مقادير عددي رو به افزايش، نشانگر افزايش اين ويژگي مي باشند.

در غالب موارد واحد اندازه گيري زبري، ميلي ليتر در دقيقه میباشد.
زبري / صافي سطح كاغذ يا مقوا تابع ميزان هوايي است كه از ميان سطح هموار و سطح كاغذ يا مقوا در شرايط آزمايش عبور ميكند.

آزمونه را ميان سطح هموار مدور و صفحه اي مسطح قرار مي دهيم . فشار هوا در يك طرف (سطح هموارمدوّر) تقريبًا فشار جو است، در حالي كه فشار وارده در طرف ديگر باعث ايجاد تفاوت فشار مشخصي مي شود. ميزان هوايي كه از ميان سطح هموار مدوّر و سطح آزمونه تحت شرايط خاص مي گذرد بعنوان معيار اندازه گيري زبري / صافي سطح كاغذ يا مقوا، استفاده شود.
*براي آزمايش هر سطح بايد حداقل ١٠ آزمونه را مورد آزمايش قرار داد به طوري كه سمت توري  را ازسمت ديگر مشخص كنيد . هر يك از طرفين نمونه موردنظر را بيش از يك بار آزمايش نكنيد و اطمينان حاصل كنيد كه محل مورد نظر جهت آزمايش اين نمونه ها هم پوشاني نداشته باشند . آزمونه ها بايدحداقل ٢٠ ميلي متر از هرطرف سطح هموار مدور بيرون زده باشد .