تستر آب بندی  برای تست مهر و موم بسته بندی انعطاف پذیر در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی روزانه، الکترونیک و سایر صنایع مناسب است.

نمایش یک نتیجه