در این روش دو لایه فیلم پلاستیکی که باید بر روی هم دوخت زده شوند، روی هم قرار گرفته و به زیر دستگاه دوخت حرارتی منتقل می شوند. بر روی دستگاه های معمولا 3 پارامتر قابل تنظیم می باشد. فشار دوخت، زمان دوخت و دمای دوخت.

نمایش یک نتیجه