دستگاه دارای سیستم مگنت برای مهار گوی ضربه و گوی استیل با پوشش کروم سخت با جرم 60 گرم و 100 گرم و دارای گیره مهار کردن نمونه در نقطه کانونی ضربه

نمایش یک نتیجه