دستگاه تنسایل یونیورسال دوستونه رومیزی کشش/خمش و فشار مناسب انجام آزمون برای انواع نمونه‌های کاشی/سرامیک/فلز/چوب/چسب و پلاستیک است. که دارای لودسل STYPE ساخت شرکت SEWHA کره با دقت بالا و انجام آزمون برروی نمونه‌های ضعیف

نتایج حاصل از آزمون به‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می‌دهد به کار می‌رود.

منحنی تنش/کرنش مهندسی بر اساس مقادیر نیرو اعمالی/ازدیاد طول رسم می‌شود. لذا خروجی آزمون یک منحنی تنش/کرنش می‌باشد که نشان دهنده رفتار ماده در برابر کشش، فشار و یا خمش میباشد.
تست‌های کشش به دلایل مختلف انجام می‌شود. نتایج آزمایشهای کششی در انتخاب مواد برای برنامه‌های کاربردی مهندسی استفاده می‌شود. خواص کششی اغلب در مشخصه های مواد، برای اطمینان از کیفیت قرار خواهد داشت. خواص کششی اغلب در هنگام توسعه مواد و فرایندهای جدید اندازه‌گیری می‌شوند تا مواد و فرآیندهای مختلف مقایسه شوند. در نهایت، خواص کششی اغلب برای پیش‌بینی رفتار یک ماده تحت انواع نیرو استفاده می‌شود.
استحکام مواد اغلب نگرانی اصلی است، استحکام مدنظر ممکن است از لحاظ تنش لازم برای ایجاد تغییر قابل توجه شکل نمونه یا حداکثر استرس که ماده می‌تواند در مقابل آن مقاومت کند اندازه‌گیری شود. این اندازه‌گیری‌ها با دقت کافی (در قالب عوامل ایمنی)، در طراحی مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین تمایل به انعطاف‌پذیری مواد، که چقدر می‌توان شکل آن را قبل از شکستگی تغییر داد محاسبه می‌شود..
استفاده از تست کشش می‌توان دربارهٔ خواص ماده تا حد زیادی آشنا شد منحنی حاصله نمایانگر چگونگی واکنش ماده در برابر نیروهای اعمالی خواهد بود.

نمایش یک نتیجه