تست خمش مخروطی برای ارزیابی مقاومت در برابر ترک خوردگی و جدا شدن آن از بستر فلزی سطح روکش شده است که در موقعیت خمش قرار می گیرند و با چرخش قاب غلتک ، شکل می گیرند.

نمایش یک نتیجه