دستگاه تست کاپینگ یا فنجانی شدن یا همان دوام در برابر جامی شدن رنگ و پوشش با طراحی دیجیتالی و گیربکس تعبیه شده در آن برای اعمال نیروی خطی و یکنواخت جهت بازرسی رنگ و پوشش استفاده می گردد

نمایش یک نتیجه