توضیحات

ویسکومتر کربس 

​​​​​​​ویسکومتر کربس دیجیتال هوشمند توانایی اندازه گیری و نمایش ویسکوزیته را در سه واحد کربس ،گرم و سنتی پواز بصورت همزمان دارد.
​​​​​​​استفاده از این دستگاه بسیار ساده و راحت است. هیچگونه تنظیماتی نیاز ندارد.
ویسکومتر کربس وسیله ای است برای اندازه گیری رنگ و سایر پوششها که نیاز هست ویسکوزیته آنها در واحد کربس اعلام شود و مطابق استانداردها به شماره GB/T 9269,ASTM D562 تولید شده است.
گستره اندازه گیری ویسکومتر کربس :
40 تا 141 کربس
27 سنتی پواز تا 5274 سنتی پواز
32 گرم تا 1099 گرم
200 دور در دقیقه