ابعاد صفحه ضربه 70 در 100 سانتی متر قابلیت افزایش تا 100 در 150 سانتی مترو شاسی محکم از جنس آهن به عرض 12 سانتی مترو همچنین مجهز به ستون تنظیم ارتفاع از جنس آلومینیوم با قابلیت چرخش دورانی بمنظور اعمال ضربه در کل سطح آزمونه

نمایش یک نتیجه