برای این که متوجه کیفیت کاغذ بشویم اولین فاکتوری که مورد بررسی قرار می‌گیرد گرماژ کاغذ می‌باشد. به لحاظ لغوی گرماژ کاغذ جرم کاغذ با واحد گرم در واحد سطح آن با واحد متر مربع است. مثلا وقتی می‌گویند گرماژ کاغذی هفتاد است یعنی جرم یک متر مربع از این کاغذ هفتاد گرم می‌باشد.

نمایش یک نتیجه