تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

خدمات شبکه

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سال 1397
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سال 1397

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آذر ماه 1398
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آذر ماه 1398

نمایشگاه صنایع سلولزی ، چاپ و بسته بندی

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تیر ماه 1399
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تیر ماه 1399

نمایشگاه صنایع سلولزی ، چاپ و بسته بندی

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1400
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1400

نمایشگاه صنایع سلولزی ، چاپ و بسته بندی

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1401
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1401

نمایشگاه صنایع سلولزی ، چاپ و بسته بندی

واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1402
واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران مرداد ماه 1402
بارگذاری بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X