رایج‌ترین دستگاه تست تنسایل یونیورسال تک ستونه مورد استفاده در آزمون کشش از نوع یونیورسال یا همه منظوره است عملکرد اصلی این تست‌ها ایجاد منحنی تنش-کرنش است.

نمایش یک نتیجه