تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

Beating & Freeness Tester   

 

Model                                                      FS-150

Standard Number                                   ISO 5267/1 , ISIRI 3789-1

Pulp Volume                                           1000 ml

Pulp Sample consistency                       0.20%

Pulp Temperature adjusted at                20 oC ± 0.05 oC

Lifting method                                         Penumatic

Reproducibility                                        within 4%

Weight                                                    40 Kg

Air Pressure                                           4~6 kg/cm2

 


 

دستگاه تست درجه روانی خمیر کاغذ   

 

  • مدل دستگاه FS-150 
  • مطابق استاندارد بین المللی  ISO 5267-1 , ISIRI 3789-1
  •  حجم مخزن آزمون  1000  میلی لیتر
  •  دمای انجام آزمون  20  درجه سانتی گراد
  •  دارای مش استاندارد مطابق متن استاندارد
  •  دارای خروجی هوای گردابی برای جلوگیری از سرریز شدن خمیر کاغذ
  •  مجهز به جک پنیوماتیک بمنظور اجرای بهتر آزمون و ایمنی بیشتر
  •  کلیه قطعات بکار گرفته شده از جنس آلومینیوم و استیل ضد زنگ می باشد  

 


کاربرد 

درجه روانی یعنی مقاومت خمیر نسبت به عبور مایعات. تعیین درجه روانی یکی از آزمایشات مهم می با شد برای تعیین دوغاب خمیر باید آنها را با درجه روانی های یکسان بررسی کرد. برای تعیین درجه روانی باید درصد خشکی به اندازه 0.2% باشد. 

برای محاسبه درجه روانی از دو سیستم استفاده می کنیم: 

1-   سیستم SR  : در این سیستم درجه بندی از بالا صورت می گیرد . 

2-   سیستم  : CSF این سیستم که تعیین درجه روانی استاندارد کانادا می باشد و مقیاسی از توانایی زه کشی آب از دوغاب خمیر در لایه شکل گیری میباشد.

  

الیاف تاثیر بسزایی در درجه روانی دارد الیاف ریز و نرم دارای درجه روانی بیشتر در سیستم SR و الیاف سخت دارای درجه روانی کمتر هستند . اگر پالایش ادامه یابد باعث ریش ریش شدن الیاف و در نتیجه روانی خمیر کمتر می شود و زه کشی آب از دوغاب خمیر کندتر می شود.

  

اجزای دستگاه 

دستگاه تعیین درجه روانی ((Freeness tester)  در آزمایشگاه دارای چهار قسمت می باشد : 

1-قیف در قسمت پایین که دو تا خرو جی دارد 

2-توری مش که این مش (Wire) با مش برای ساخت کاغذ باید برابر باشد 

3-پیستون که توسط قرقره بالا و پایین می رو د. 

4-استوانه مدرج که گنجایش  1000 سی سی را دارد. 

 

روش انجام 

ما درجه روانی خمیر قبل از پالایش و بعد از پالایش را اندازه گیری می کنیم . برای این منظور ابتدا  672/5 گرم خمیر مرطوب معادل 5 گرم  خمیر خشک وزن می کنیم . چون در حمل و نقل آب ممکن است چند سی سی جابجا شود ، به همین دلیل به جای 4 گرم در 2000 سی سی ، 5گرم در 2500 سی سی می گیریم سپس آن را در دستگاه Disitegrator هم می زنیم و مقدار 1000 سی سی آن را در دستگاه Freeness tester می ریزیم و بدین ترتیب مقدار درجه روانی را ( در سیستم SR  ) اندازه گیری می کنیم  این عمل را در دو تکرار انجام می دهیم . 

برای تعیین درجه روانی خمیر پالایش شده که با Cons 10% بوده است ، آن را به کمک تناسب به  Cons 2/0 % میرسانیم که معادل با 20 گرم خمیر پالایش شده می شود سپس به کمک استوانه مدرج به سوسپانسیون 1000 سی سی میرسانیم و عمل اندازه گیری درجه روانی را انجام می دهیم . در این قسمت انتظار داریم درجه روانی بیش از حالت قبل از پالایش باشد . 

برای درستی درصد خشکی می توانیم از خمیر باقیمانده روی دستگاه Freeness tester استفاده کنیم .

 

نتایج 

درجه روانی خمیر قبل از پالایش با دو تکرار که هر کدام 15 بوده است ، یعنی خمیر دارای قابلیت عبور آب زیادی می باشد . 

درجه روانی خمیر بعد از پالایش به 5/20 رسیده است . 

خمیری که روی دستگاه Freeness tester برای درستی درصد خشکی حاصل شد ، معادل   93/1 گرم در حالت خشک که نشان می دهد درصد خشکی درست محاسبه شده است .

  

تاثير ميزان پالايش بر مشخصات الياف و درجه رواني خمير کاغذ کرافت چوب كاج بروسيا

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير پالايش بر مشخصات الياف و درجه رواني خمير کاغذ کرافت چوب کاج بروسياي 12 ساله صورت گرفته است. در تهيه خمير کاغذ، عوامل پخت عبارت بودند از: سولفيديته 25 درصد، درجه حرارت 165 درجه سانتي گراد، قلياييت فعال 20 درصد و زمان پخت 90 دقيقه. براي پالايش از پالايشگر PFI با دورهاي 6000، 8000، 10000، 12000 و 14000 استفاده شد. در بخش اندازه گيري هاي الياف و درجه رواني خمير کاغذ کرافت از آناليز واريانس در قالب طرح کاملا تصادفي و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون دانکن استفاده گرديد. نتايج نشان داد که بين طول الياف، قطر الياف، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره الياف چوب کاج بروسيا و درجه رواني خمير كاغذ آن قبل و بعد از پالايش در سطح اعتماد آماري 1 درصد اختلاف معني داري وجود دارد. به طوري که با افزايش ميزان پالايش تا 12000 دور، روند کاهش در ابعاد الياف و درجه رواني خمير كاغذ به طور معني داري ادامه يافت؛ ولي با افزايش ميزان پالايش به 14000 دور، کاهش ها در سطح اعتماد آماري 1 درصد معني دار نبودند. بنابراين 12000 دور، به عنوان دور بهينه پالايش با توجه به ابعاد الياف و درجه رواني خمير کاغذ (488CSF) توصيه مي شود.

 

مراحل آزمایش درجه روانی

در این مرحله خمیر را به داخل یک استوانه مدرج ریخته حجم آن را به  1000 میلی لیتر میرسانیم. 

سپس سوسپانسیون را به داخل استوانه شیشه ای ریخته و پس از سه بار سر و ته کردن آنرا به داخل دستگاه میریزیم. (دمای آب مورد آزمایش 23 درجه است) و هنگام ریختن سوسپانسیون به داخل دستگاه باید دریچه ی زیرین آن بسته باشد ،سپس دریچه را باز می کنیم .میزان آبی که در  استوانه  مدرجی که در زیر  لوله مایل قرار دارد ، مقدار درجه روانی را بیان می کند.

 

نکته: در محاسبه درجه روانی باید دما و کانس مقدار مشخصی باشند در صورتی که در دما و کانس مورد استفاده در این محدوده قرار نگرفت باید از فاکتورهای تصحیح  دما و کانس  استفاده شود به این گونه که اگر دما از دمای اصلی کمتر شد ، مقداری را به آن اضافه می کنیم  وبرای کانس ،اگر کانس مصرفی از کانس استاندارد کمتر بود ،باید مقداری از آن کم کنیم . 

فرمول تبدیل:

 

CSF =972-20(sr) +. /12(sr ) =972-20(18) +. /12(18 ) = 573/12 

Sr=18

 

نکته: البته خمیر حاصل را خشک کرده و وزن خشک آن را اندازه گیری می کنیم. سپس در یک جدول بر مبنای اصلاحیه و وزن خمیر اولیه با توجه به جدول، مقداری به عدد حاصل اضافه می کنیم.

 

نکته: یادمان باشد اگر  خمیری داخل ظرف دستگاه PFI ماند آن را نیز با آب شستشو داده و با کشیدن  pin وسط ظرف آنرا داخل ظرف پایین میریزیم و به سوسپانسیون اضافه می کنیم.


استاندارد isiri 3789-1–SIRI 3789-1isiri 3789-1-تست درجه روانی خمیر کاغذ-تست درجه روانی کاغذ-درجه روانی کاغذ-درجه روانی خمیر کاغذ-خمیرکاغذ-دستگاه تست درجه روانی خمیر کاغذ-دستگاه درجه روانی خمیر کاغذ-دستگاه تست خمیر کاغذ-دستگاه تست کاغذ-دستگاه روانی خمیر کاغذ-دستگاه ازمون خمیر کاغذ-دستگه ازمون روانی خمیر کاغذ-دستگاه ازمون میزان روانی خمیر کاغذ-دستگاه تست میزان روانی خمیر کاغذ-درجه روانی خمیر کاغذ-میزان درجه روانی خمیر کاغذ-اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ-تست درجه روانی خمیر کاغذ-تست روانی خمیر کاغذ-ازمون روانی خمیر کاغذ-آزمون میزان روانی خمیر کاغذ-سنجش میزان روانی خمیر کاغذ-میزان روانی خمیر کاغذ-سنجش روانی خمیر کاغذ-سنجش خمیر کاغذ-ازمایشگاه تولید خمیر کاغذ-ازمایشگاه سنجش خمیر کاغذ-ازمایشگاه تست خمیر کاغذ-تست های خمیر کاغذ-تست های کاغذ-روانی خمیرکاغذ چیست-درجه روانی خمیر کاغذ چیست-چگونگی اندازه گیری درجه روانی خمیر کاغذ-میزان روانی خمیر کاغذ چیست-سنجش روانی خمیر کاغذ در ازمایشگاه-ساخت دستگاه اندازه گیری روانی خمیر کاغذ-معیار روانی خمیر کاغذ-دستگاه مقیاس روانی خمیر کاغذ-دستگاه معیار سنجش روانی خمیر کاغذ-معیار روانی خمیر کاغذ چیست-چگونه درجه روانی خمیر کاغذ را-مقاومت خمیر کاغذ-مقاومت خمیر کاغذ در برابر عبور مایعات-تست مقاومت خمیر کاغذ-دستگاه تست مقاومت خمیر کاغذ-دستگاه مقاومت خمیرکاغذ-استحکام خمیر کاغذ-تعیین درجه روانی خمیر کاغذ-تعیین روانی خمیر کاغذ-تعیین درجه روانی خمیر پالایش شده-خمیر کاغذ پالایش شده-میزان روانی خمیر کاغذ پالایش شده-درجه روانی خمیر کاغذ در ازمایشگاه-دستگاه فرینس-دستگاه freeness-دستگاه beating and freeness-تست درجه روانی خمیر کاغذ در ازمایشگاه-ازمایشگاه تست خمیرهای کاغذ-کارخانه تولید خمیر کاغذ-تولید خمیرکاغذ-تست های مربوط به خمیر کاغذ-دستگاه های تست مربوط به خمیر کاغذ-خمیر کاغذ در صنعت-کاربرد خمیرکاغذ–سنجش درجه روانی خمیر کاغذ-میزان درجه روانی خمیر کاغذ برای-دستگاه درجه روانی خمیر کاغذ با مش استاندارد-تجهیزات تست کاغذ-تجهیزات تست مقوا–تجهیزات تست کارتن-دستگاه های تست کیفیت کاغد-دستگاه های تست کیفیت کارتن-دستگاه های تست کیفیت مقوا-دستگاه آزمون کیفیت سنجی-تست استحکام کاغذ-تست استحکام مقوا-تست استحکام کارتن-دستگاه های استاندارد کاغذ-دستگاه های استاندارد مقوا-دستگاه های استاندارد کارتن-تجهیزات تست استاندارد کاغذ-تجهیزات تست استاندارد مقوا-تجهیزات تست استاندارد کارتن-تعمیر دستگاه درجه روانی خمیر کاغذ-سرویس دستگاه درجه روانی خمیر کاغذ-بروزرسانی دستگاه درجه روانی خمیر کاغذ 

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X