تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

اکستنسیومتراکستنسومترسنسور اکستنسومترEpsilon extensometerEpsilonExtensometrاکستنسومتر امریکاییاکستنسمتردستگاه اکستنسومترسنسور اندازه گیری ازدیاد طول

  • تجهیزات آزمایشگاهی
  • برچسب: اکستنسیومتراکستنسومترسنسور اکستنسومترEpsilon extensometerEpsilonExtensometrاکستنسومتر امریکاییاکستنسمتردستگاه اکستنسومترسنسور اندازه گیری ازدیاد طول
Sample Data-Articles

اکستنسومتر

    Extensometer    Model                                         3543-050M Excitation                                   5 to 10 VDC recommended, 12 VDC or

ادمه مطلب »
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X