دستگاه آزمون ثبات رنگ منسوجات در برابر عرق بدن شامل قابی از فولاد ضد زنگ می‌شود که یک وزنه با سطح

نمایش یک نتیجه