تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه کنگره زن ورق

دستگاه کنگره زن ورق

  • مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 2509 , ISIRI 2455
  • مجهز به نمایشگر دیجیتالی با دقت اندازه گیری ۰.۰۱ میلیمتر
  • حداکثر عمق ایجاد کنگره ۲ میلیمتر
  • دارای دستگیره مناسب برای اعمال نیرو تا ۵۰۰ کیلوگرم
  • مجهز به فک های کنگره زن با درجه سختی ۴۵ راکول c
  • دارای ۲ میل راهنما برای کاهش لقی و ایجاد کنگره استاندارد 

 Beading Machine 

  • Standard Number                          ISIRI  2509, ISIRI 2455
  • Congressional depth                      Max 2 mm
  • Force                                           Max 500 kg

 

کاربرد

این دستگاه به منظور ایجاد بید (کنگره) مشابه خطوط قوطی سازی بر روی ورق لاک خورده طراحی شده است بطوری که می توان عمق بید و سرعت حرکت ورق را تنظیم نمود.

پس از ایجاد بید می توان با استفاده از محلول های نمایان کننده آسیب دیدگی لاک، مقاومت لاک را در عمق های متفاوت بدینگ مورد بررسی قرار داد.


ISIRI 2509 استاندارد ملی ایران به شماره -استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 2509-دستگاه تست دوام در برابر کنگره شدن-دستگاه تست مقاومت در برابر کنگره شدن-دستگاه تست استحکام در برابر کنگره شدن-دستگاه دوام در برابر کنگره شدن-دستگاه مقاومت در برابر کنگره شدن-دستگاه استحکام در برابر کنگره شدن-دوام در برابر کنگره شدن-مقاومت در برابر کنگره شدن-استحکام در برابر کنگره شدن-تست دوام در برابر کنگره شدن-تست مقاومت در برابر کنگره شدن-تست استحکام در برابر کنگره شدن-تست دوام ورق رنگ در برابر کنگره شدن-تست مقاومت ورق رنگ در برابر کنگره شدن-تست استحکام ورق رنگ در برابر کنگره شدن-تست دوام رنگ در برابر کنگره شدن-تست مقاومت رنگ در برابر کنگره شدن-تست استحکام رنگ در برابر کنگره شدن-دستگاه تست دوام رنگ در برابر کنگره شدن-دستگاه تست مقاومت رنگ در برابر کنگره شدن-دستگاه تست استحکام رنگ در برابر کنگره شدن-دوام رنگ -تست دوام رنگ-دستگاه تست دوام رنگ-مقاومت رنگ-تست مقاومت رنگ-دستگاه تست مقاومت رنگ-سنجش استحکام رنگ-سنجش دوام رنگ-سنجش مقاومت رنگ-دستگاه سنجش استحکام رنگ -دستگاه سنجش مقاومت رنگ-دستگاه سنجش دوام رنگ-ازمون مقاومت رنگ در برابر کنگره شدن-ازمون دوام رنگ در برابر کنگره شدن-ازمون استحکام رنگ در برابر کنگره شدن-دستگاه کنگره زن ورق-کنگره زن ورق-تست کنگره زن ورق-دستگاه کنگره زنی رنگ-تست رنگ-کنگره زنی ورق رنگی- کنگره زن ورق رنگ-Sheet Metal Congress Machine-Sheet Metal Congress-Sheet Metal Congressدستگاه- دستگاه تست کنگره زن ورق-دستگاه کنگره زن ورق-دستگاه تست رنگ-دستگاه کنگره زنی ورق رنگی-دستگاه کنگره زنی ورق رنگ-تست کنگره زنی ورق رنگ-تست کنگره زنی ورق رنگی-دستگاه ازمون کنگره زن ورق-دستگاه ازمون کنگره زنی ورق-دستگاه ازمون کنگره زنی ورق رنگ-دستگاه ازمون کنگره زن-دستگاه کنگره زن-ازمون کنگره زنی ورق-ازمون کنگره زن ورق-ازمون کنگره زنی ورق رنگ-ازمون کنگره زنی ورق رنگی-سنجش کنگره زنی ورق-سنجش کنگره زن ورق -سنجش کنگره زنی ورق رنگ-دستگاه سنج کنگره زنی ورق رنگ-دستگاه سنجش کنگره زن ورق-تجهیزات تست رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه های تست کیفیت رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه آزمون کیفیت سنجی-تست استحکام رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه های استاندارد رنگ و پوشش های صنعتی-تجهیزات تست استاندارد رنگ و پوشش های صنعتی

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X