تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه تست گوه ای شدن فیلم خشک

 دستگاه اندازه گیری پایداری فیلم خشک دربرابر گوه ای شدن 

 • مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  ISIRI 2509 , ISIRI 2455
 • عرض ورق ۱۴۰ در۵۰ میلی متر
 • ارتفاع سقوط چکش: ۵ ± ۶۵۰ سانتیمتر
 • وزن چکش: ۱۰۰ ± ۲۳۰۰ گرم
 • جنس بدنه از فولاد با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
 • وزن تقریبی دستگاه ۲۰ کیلوگرم

 Wedge bend tester 

 • Standard Number                         ISIRI 2509, ISIRI 2455
 • Sheet width                                 140 * 50 mm
 • Drop height                                 650 ± 5 mm
 • Hammer wight                             2300 ± 100 g
 • Device weight                              20 kg


استاندارد ملی ایران به شماره 2509-ISIRI 2509 استاندارد ملی ایران به شماره -استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 2509-دستگاه تست ضربه -دوام فیلم خشک در برابر گوه ای شدن-تست فیلم خشک در برابر گوه ای شدن-تست گوه ای شدن فیلم خشک-اندازه گیری دوام فیلم خشک-دستگاه دوام در برابر گوه ای شدن-دستگاه تست ضربه گوه ای شدن-دستگاه اندازه گیری دوام فیلم خشک-دستگاه تست فیلم خشک-دستگاه تست گوه ای شدن-دستگاه گوه ای شدن فیلم خشک-دوام در برابر گوه ای شدن-تست ضربه گوه ای شدن-اندازه گیری دوام فیلم خشک-تست فیلم خشک-تست گوه ای شدن-گوه ای شدن فیلم خشک-ازمون ضربه گوه ای شدن-سنجش تست ضربه-سنجش ضربه گوه ای شدن-دستگاه تست دوام در برابر گوه ای شدن-دستگاه ضربه گواه ای شدن-دستگاه تست گواه ای شدن-دستگاه گوه ای شدن-تست دوام در برابر گوه ای شدن-دوام در برابر گوه ای شدن-ضربه گوه ای شدن-دستگاه تست گوه ای شدن فیلم خشک-دستگاه دوام در برابر گوه ای شدن-دستگاه اندازه گیری دوام فیلم خشک -دستگاه دوام فیلم خشک در برابر گوه ای شدن-دستگاه تست فیلم خشک در برابر گوه ای شدن-دستگاه تست گوه ای شدن فیلم خشک-دستگاه گوه ای شدن فیلم خشک-دستگاه فیلم خشک در برابر گوه ای شدن-تجهیزات تست رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه های تست کیفیت رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه آزمون کیفیت سنجی-تست استحکام رنگ و پوشش های صنعتی-دستگاه های استاندارد رنگ و پوشش های صنعتی-تجهیزات تست استاندارد رنگ و پوشش های صنعتی

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X