تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی
۲۱-۶۶۸۰۴۰۰۳ (۹۸+)
۸ صبح تا ۶ عصر
ایران
تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهیتولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی

تست مقاومت به لهیدگی (کراش)

کراشش گرید شده2

 دستگاه تست مقاومت به لهیدگی (کراش)  

 • مدل دستگاه CT-200
 • مطابق استاندارد بین المللی ISIRI 19572-1 , ISIRI 18051 , ISIRI 18983 , ISIRI 18993, ISIRI 1741, ISO 12192 ,ISO 3035
 • مجهز به نمایشگر لمسی 4  اینچی برای کنترل بخشهای مختلف دستگاه لهیدگی 
 • مجهز به PLC داخلی برای کنترل سنسور و قسمتهای الکترومکانیکی دستگاه لهیدگی 
 • دارای لودسل S Type با حداکثر ظرفیت 250 کیلوگرم و دقت اندازه گیری 1 گرم نیرو
 • قابلیت ذخیره سازی نتایج آزمون و گزارش حداکثر، حداقل و میانگین  5  آزمون ذخیره شده
 • مجهز به بخش کالیبراسیون جابجایی و نیرو برای تنظیم کالیبراسیون دوره ای
 • سرعت انجام آزمون 12.5 میلیمتر بر دقیقه قابل تغییر متناسب با کاربرد
 • مجهز به استپ موتور و استپ درایو برای کنترل سرعت انجام آزمون با دقت بالا
 • توانایی اندازه گیری جابجایی فک فشار با دقت یک صدم میلیمتر
 • فضای نمونه گذاری قطر 120 میلیمتر به ارتفاع  120  میلیمتر
 • توانایی انجام آزمونهای CMT ,ECT ,RCT, PAT, FCT, CCT
 • قابلیت برگشت سریع به نقطه آغاز آزمون برای سهولت کاربری
 • مجهز به بخش مشخصات ابعادی نمونه بمنظور محاسبه حداکثر فشار اعمالی
 • دارای یک ست رینگ های RCT بصورت بلوک ECT و صفحات CMT و سایر فیکسچرها بصورت سفارشی
 • دارای قابلیت اتصال به پرینتر بمنظور پرینت نتایج آزمون
 • جنس فیکسچرها از استیل 304 مقاوم در برابر زنگ زدگی با سطح سیقلی سنگ کاری شده
 • واحدهای اندازه گیری نیوتن و کیلوگرم و  واحد تنش مگاپاسکال
 • دارای 4 ستون راهنما به منظور کاهش لقی محوری فک متحرک
 • مجهز به محدود کننده های مکانیکی بمنظور محدود کردن حرکت صفحه متحرک
 • تغذیه مصرفی 220 ولت 5 آمپر

                  crush strength tester  

 • Model                              CT-200      
 • Standards number            ISIRI 1741, ISIRI 19572-1, ISIRI 18051 , ISIRI 18983 , ISIRI 18993, ISO 12192, ISO 3035      
 • Capacity                          250 KGF      
 • Display                            DELTA 4.3 inch  Touch screen      
 • Driver                              Electrical motor powered by gearbox      
 • PLC                                 DELTA 14SS2 PLC      
 • Plate diameter                  120  mm      
 • Load accuracy                  1 g      
 • Test space                       120 mm      
 • Test speed                       12.5 mm/min      
 • Power                              220  V 5 A      

کاربرد

دستگاه تست لهیدگی برای تعیین مقاومت کارتن و مقوا در برابرفشارو له شدن استفاده میشود.

از کارتن ها باید حداکثر تا 20روز پس از تولید نمونه برداری گـردد و از هـر 1000 کـارتن 20 کـارتن بطـورتصادفی جهت آزمون انتخاب شوند .

اگر کارتن ها دسته بندی شده باشند باید 20دسته بطور تصادفی و از هـر دسـته یـک کـارتن جهـت آزمـایش انتخاب شود.

هدف از انجام این آزمون، تعیین مقاومت فشاری لبه ای (مقاومت لهیدگی حلقوی) کاغذ و مقوا  به ویژه مقوای مورد استفاده در تولید کارتن میباشد.

مقاومت به لهیدگی عبارتست از حداکثرنیروی لازم برای لهیدگی لبه ورق و کارتن

مقاومت فشاری عبارتست از حداکثر نیروی فشاربر واحد طول کاغذ یا مقوا که آزمونه میتواند در آزمون فشاری تا لحظه شکست تحمل کند.

شاخص مقاومت لهیدگی حلقوی: مقاومت لهیدگی حلقوی بر اساس جرم پایه تقسیم بندی می شودکه با واحد کیلونیوتن متر برگرم بیان میشود.

جنس بدنه دستگاه از فولاد ck45  میباشد

دستگاه کراش تستر ساخت شرکت آزمونگرکیفیت دارای 4 یا 5 دیسک با قطرهای جزیی متفاوت  میباشد که این قابلیت را فراهم میکند که دستگاه  ضخامت های مختلفی از نمونه را تست کند.

رینگ RCT

 

محاسبه نتایج مقاومت به لهیدگی حلقوی

مقدار متوسط مقاومت حلقوی در هر یک از جهت های لازم (جهت ماشین ، جهت عرضی) را با استفاده از رابطه زیر بر حسب کیلو نیوتن بر متر محاسبه کنید :

δ=f/l

که در آن :

F  مقدار میانگین بیشینه نیروی فشاری بر حسب نیوتن است

L طول آزمونه بر حسب میلیمتر است.

برای هر یک از جهت های مورد نیاز، مقاومت به لهیدگی حلقوی را بر حسب کیلو نیوتن بر  متر با دقت سه رقم اعشار گزارش کنید. هم چنین انحراف معیار را محاسبه و گزارش کنید.

شاخص مقاومت به لهیدگی حلقوی:

در صورت  لزوم با استفاده از رابطه زیر ، شاخص مقاومت به لهیدگی حلقوی را بر حسب کیلو نیوتن متر بر گرم محاسبه کنید.:

X=δ/g

که در آن :

δ متوسط مقاومت لهیدگی حلقوی بر حسب کیلونیوتن بر متر است.

g جرم پایه بر حسب گرم بر متر مربع برای نمونه های مشروط شده است.


 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 19572-1,استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18051,استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18983,استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI 18993,استاندارد isiri 19572-1,استاندارد isiri 18051,استاندارد isiri 18983,استاندارد isiri 18993,کراش تستر,تست لهیدگی,دستگاه تست مقاومت به لهیدگی,دستگاه تست کراش,آزمون مقاومت به لهیدگی,دستگاه تست لهیدگی,دستگاه آزمون مقاومت لبه,تست کارتن,دستگاه تست مقاومت به لهیدگی,دستگاه اندازه گیری نیرو شکست لبه کاغذ,اندازه گیری نیرو شکست لبه کاغذ,اندازه گیری نیرو شکست لبه مقوا,اندازه گیری مقدار نیرو شکست لبه مقوا,تست شکست لبه کاغذ,تست شکست لبه مقوا,شکست لبه کاغذ,لهیدگی لبه کاغذ,لهیدگی لبه مقوا,لهیدگی لبه کارتن,مقاومت به لهیدگی,تست مقاومت به لهیدگی,تست مقاومت به لهیدگی  و ترکیدگی کارتن,تست مقاومت به لهیدگی کاغذ,تست مقاومت به لهیدگی مقوا,لهیدگی,تست مقوا,تست کاغذ,دستگاه سنجش لهیدگی کاغذ,دستگاه سنجش لهیدگی

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X