ويژگی های دستگاه VMM و Multi sensor

- دستگاه فوق جهت اندازه گيری نقطه، خط، دايره، کمان، طول، زاويه، ضخامت، قطر و شعاع، زوايای داخلی و بيرونی و ... مناسب می باشد و توانايی بازرسی و چک کردن تمامی ابعاد و اندازه های قطعه را دارد.

- دارای نرم افزار EASSON 3D  و  EAsson 2D ساخت کمپانی سازنده می باشد که کارايی بالا و استفاده آسانی دارد.

- دارای سرعت و دقت اندازه گيری بالا می باشد.

- دستگاه های اندازه گيری در دو حالت غير تماسی (اپتيکی) و تماسی (همراه با پراب Renishaw انگليس) می باشد.

- دارای پکيج کامل (ميز، کامپيوتر دارای ويندوز اوريجينال، متعلقات) می باشد.

ضمناً اين شرکت آمادگی خود را جهت بازديد دستگاه و  Demo فنی با هماهنگی قبلی اعلام می دارد.